zamkniety

Utworzony 2017-07-05.08:13:55 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-25.12:25:36 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-10-25 12:25:36Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-09-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-03 12:39:28Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-05 08:24:12Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-07-05 08:16:27Iga | Yanosiksetnote: Remont mostu w Poroninie nad rzeką Biały Dunajec, ruch przeniesiony na most tymczasowy -> Remont mostu w Poroninie nad rzeką Biały Dunajec, ruch przeniesiony na most tymczasowy. Termin zakończenia: czerwiec 2018
2017-07-05 08:13:55Iga | Yanosikcreate

2017-07-05 - data 1320

History
Date User Action Args

2018-09-30 - data 1319

History
Date User Action Args
2018-09-30 07:00:01anonymoussetnote: 1440712.0 -> 1545295.0
2018-08-03 12:39:28Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-06-30 07:00:02anonymoussetnote: 1411847.0 -> 1440712.0
2018-06-05 08:24:12Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-01.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-06-01 07:00:00anonymoussetnote: 1411847.0
2017-07-05 08:16:27Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-01.00:00:00 -> 2018-06-01.00:00:00