zamkniety

Utworzony 2017-07-05.07:21:41 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-30.12:55:04 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 12:55:04Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-10-23 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-05 07:21:41Olga | Yanosikcreate