w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-07-04.10:16:38 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-10-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-04 10:16:38Iga | Yanosikcreate