zamkniety

Utworzony 2017-07-04.10:16:38 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-27.11:17:49 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-27 11:17:49Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-10-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-04 10:16:38Iga | Yanosikcreate

2017-07-04 - data 1308

History
Date User Action Args

2017-10-15 - data 1307

History
Date User Action Args
2017-10-15 07:00:00anonymoussetnote: 1173698.0