w-trakcie

Utworzony 2017-07-04.07:43:36 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-31.12:03:07 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-31 12:03:07Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-04 07:43:36Olga | Yanosikcreate