zamkniety

Utworzony 2017-07-04.07:43:36 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-22.10:43:18 przez Łukasz | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-22 10:43:18Łukasz | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-08-31 12:03:07Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-04 07:43:36Olga | Yanosikcreate

2017-07-04 - data 1302

History
Date User Action Args

2017-12-08 - data 1301

History
Date User Action Args
2017-12-01 08:50:04Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-08.00:00:00
2017-11-22 08:08:20Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-25.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-10-11 11:27:10Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-15.00:00:00 -> 2017-10-25.00:00:00
2017-10-02 12:24:59Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-10-15.00:00:00
2017-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1122265.0
2017-07-20 13:48:32Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-05.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00