zamkniety

Utworzony 2017-07-03.13:19:31 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-22.12:50:48 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-08-22 12:50:48Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:32:03Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-31 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-07-03 13:19:31Olga | Yanosikcreate

2017-07-03 - data 1300

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1299

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:02anonymoussetnote: 1410491.0 -> 1440711.0
2018-06-07 11:32:03Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-05-31 07:00:01anonymoussetnote: 1410491.0