zamkniety

Utworzony 2017-07-03.12:14:21 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.12:47:07 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-22 12:47:07Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-08-10 08:21:13Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-27 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-03 12:14:21Olga | Yanosikcreate

2017-07-03 - data 1298

History
Date User Action Args

2017-08-16 - data 1297

History
Date User Action Args
2017-08-10 08:21:13Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-27.00:00:00 -> 2017-08-16.00:00:00
2017-07-27 07:00:00anonymoussetnote: 1080462.0