w-trakcie

Utworzony 2017-06-28.09:02:53 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-02-16.11:08:02 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-16 11:08:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-02-16 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-30 12:17:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-26 12:58:08Olga | Yanosiksetnote: http://nwl.pl/news/3262-uwaga-zmiana-organizacji-ruchu-na-czas-remontu-odcinka-ul-grunwaldzkiej.html
2017-06-28 09:02:53Olga | Yanosikcreate

2017-06-28 - data 1282

History
Date User Action Args

2018-02-28 - data 1281

History
Date User Action Args
2018-02-16 11:08:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-16.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2018-02-01 11:06:36Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-30.00:00:00 -> 2018-02-16.00:00:00
2018-01-08 13:28:40Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-01-30.00:00:00
2017-11-30 12:17:47Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1221497.0