w-trakcie

Utworzony 2017-06-28.09:02:53 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-30.12:17:47 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-11-30 12:17:47Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-26 12:58:08Olga | Yanosiksetnote: http://nwl.pl/news/3262-uwaga-zmiana-organizacji-ruchu-na-czas-remontu-odcinka-ul-grunwaldzkiej.html
2017-06-28 09:02:53Olga | Yanosikcreate