zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-06-27.13:04:25 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-05-31.07:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2019-01-10.11:26:45
History
Date User Action Args
2019-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-10 11:26:45Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg140
2018-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-11 14:59:26Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-11-13 13:33:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-20 09:00:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
title: Olsztyn, budowa Targowej -> Olsztyn, budowa Towarowej
2018-04-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 10:12:15Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 13:25:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-25 14:47:33Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-06-27 13:04:25Olga | Yanosikcreate

2017-06-27 - data 1280

History
Date User Action Args

2019-05-31 - data 1279

History
Date User Action Args
2019-05-31 07:00:00anonymoussetnote: 1634703.0 -> 1796756.0
2019-01-10 11:26:45Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-31.00:00:00 -> 2019-05-31.00:00:00
2018-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1604711.0 -> 1634703.0
2018-12-11 14:59:26Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2018-12-31.00:00:00
2018-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1509036.0 -> 1604711.0
2018-11-13 13:33:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1360445.0 -> 1509036.0
2018-04-20 09:00:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-15.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-04-15 07:00:00anonymoussetnote: 1335787.0 -> 1360445.0
2018-03-23 10:12:15Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-23.00:00:00 -> 2018-04-15.00:00:00
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1253634.0 -> 1335787.0
2018-03-08 13:25:56Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-28.00:00:00 -> 2018-03-23.00:00:00
2018-02-06 12:43:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-02.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2018-01-25 14:47:33Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-04-02.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253634.0