w-trakcie

Utworzony 2017-06-27.13:04:25 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-11-13.13:33:02 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:33:02Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-20 09:00:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
title: Olsztyn, budowa Targowej -> Olsztyn, budowa Towarowej
2018-04-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-23 10:12:15Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 13:25:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-02-28 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-25 14:47:33Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-06-27 13:04:25Olga | Yanosikcreate

2017-06-27 - data 1280

History
Date User Action Args

2018-11-30 - data 1279

History
Date User Action Args
2018-11-13 13:33:02Iga | Yanosiksetdate: 2018-08-31.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1360445.0 -> 1509036.0
2018-04-20 09:00:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-15.00:00:00 -> 2018-08-31.00:00:00
2018-04-15 07:00:00anonymoussetnote: 1335787.0 -> 1360445.0
2018-03-23 10:12:15Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-23.00:00:00 -> 2018-04-15.00:00:00
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1253634.0 -> 1335787.0
2018-03-08 13:25:56Iga | Yanosiksetdate: 2018-02-28.00:00:00 -> 2018-03-23.00:00:00
2018-02-06 12:43:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-02.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2018-01-25 14:47:33Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-04-02.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253634.0