w-trakcie

Utworzony 2017-06-27.13:04:25 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-25.14:47:33 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-01-25 14:47:33Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-06-27 13:04:25Olga | Yanosikcreate

2017-06-27 - data 1280

History
Date User Action Args

2018-02-28 - data 1279

History
Date User Action Args
2018-02-06 12:43:24Iga | Yanosiksetdate: 2018-04-02.00:00:00 -> 2018-02-28.00:00:00
2018-01-25 14:47:33Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-04-02.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253634.0