w-trakcie

Utworzony 2017-06-26.11:03:54 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-08.19:16:57 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-08 19:16:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-06 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-06-26 11:03:54Olga | Yanosikcreate

2017-06-26 - data 1274

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1273

History
Date User Action Args
2017-10-12 12:18:49Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-10.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2017-10-08 19:16:57Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-06.00:00:00 -> 2017-10-10.00:00:00
2017-10-06 07:00:00anonymoussetnote: 1163688.0