zamkniety

Utworzony 2017-06-26.11:03:54 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-07-26.09:49:00 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-07-26 09:49:00Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-23 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-07-20 08:24:28Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-08 19:16:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-06 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-06-26 11:03:54Olga | Yanosikcreate

2017-06-26 - data 1274

History
Date User Action Args

2018-07-23 - data 1273

History
Date User Action Args
2018-07-23 07:00:00anonymoussetnote: 1163688.0 -> 1463821.0
2018-07-20 08:24:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-30.00:00:00 -> 2018-07-23.00:00:00
2017-10-12 12:18:49Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-10.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2017-10-08 19:16:57Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-06.00:00:00 -> 2017-10-10.00:00:00
2017-10-06 07:00:00anonymoussetnote: 1163688.0