w-trakcie

Utworzony 2017-05-30.12:41:07 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-09.10:23:54 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-09 10:23:54Olga | Yanosiksetnote: http://zdunskawola.naszemiasto.pl/artykul/dluzsza-droga-do-zakonczenia-ronda,4180220,art,t,id,tm.html
2017-08-09 10:23:42Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-30 12:41:07Olga | Yanosikcreate