zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-05-30.07:40:17 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-01-31.08:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-09-04.12:18:06
Olga | Yanosik napisał 2018-01-25.14:02:37
Termin całej inwestycji 2018-09-01
History
Date User Action Args
2019-01-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-10 12:13:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-12-15 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-13 08:45:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-04 12:18:06Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg127
2018-09-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-25 14:02:37Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg88
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-30 07:40:17Olga | Yanosikcreate

2017-05-30 - data 1266

History
Date User Action Args

2019-01-31 - data 1265

History
Date User Action Args
2019-01-31 08:00:00anonymoussetnote: 1617731.0 -> 1666479.0
2019-01-10 12:13:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-12-15.00:00:00 -> 2019-01-31.00:00:00
2018-12-15 08:00:00anonymoussetnote: 1576360.0 -> 1617731.0
2018-12-13 08:45:55Iga | Yanosiksetdate: 2018-10-31.00:00:00 -> 2018-12-15.00:00:00
2018-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253633.0 -> 1576360.0
2018-09-04 12:18:06Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-01.00:00:00 -> 2018-10-31.00:00:00
2018-02-16 10:06:46Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-01.00:00:00 -> 2018-09-01.00:00:00
2018-01-25 14:02:37Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-06-01.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253633.0