w-trakcie

Utworzony 2017-05-29.09:45:47 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-08.18:17:21 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-08 18:17:21Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 11:51:55Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-01 23:05:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 09:45:47Iga | Yanosikcreate