w-trakcie

Utworzony 2017-05-29.09:45:47 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-18.20:28:39 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-12-18.20:28:39
Otwarta Sokola, przedłużenie po 1 stycznia 2018
History
Date User Action Args
2017-12-18 20:28:39Olga | Yanosiksetmessages: + msg87
2017-10-08 18:17:21Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 11:51:55Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-01 23:05:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 09:45:47Iga | Yanosikcreate

2017-05-31 - data 1258

History
Date User Action Args
2017-06-01 23:05:01anonymoussetnote: 1016377.0

2018-01-05 - data 1257

History
Date User Action Args
2017-12-18 20:28:39Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2018-01-05.00:00:00
2017-11-08 13:22:29Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-23.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-10-08 18:17:21Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2017-10-23.00:00:00
2017-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1157523.0