zamkniety

Utworzony 2017-05-29.09:44:05 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.09:10:48 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-22 09:10:48Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
lat: 52.41383 -> 52.4155477719
z: 14.0 -> 16.0
lon: 17.04338 -> 17.0447731018
2017-08-10 08:28:01Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-25 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 09:44:05Iga | Yanosikcreate

2017-05-25 - data 1256

History
Date User Action Args

2017-08-18 - data 1255

History
Date User Action Args
2017-08-10 08:28:01Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-25.00:00:00 -> 2017-08-18.00:00:00
2017-07-25 07:00:00anonymoussetnote: 1077811.0