zamkniety

Utworzony 2017-05-29.09:35:39 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-20.08:23:40 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-20 08:23:40Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-13 11:12:18Iga | Yanosiksetnote: Zamknięta ul. Parafialna na odcinku między skrzyżowaniem ze Strachowskiego, Kutrzeby i Kurpiów a skrzyżowaniem z ul. Grota-Roweckiego. Zakończenie prac planowane jest na 15 sierpnia 2017 roku. -> Zamknięta ul. Parafialna na odcinku między skrzyżowaniem ze Strachowskiego, Kutrzeby i Kurpiów a skrzyżowaniem z ul. Grota-Roweckiego. Zakończenie prac planowane jest na 15 sierpnia 2017 roku. Aktualizacja: Otwarcie drogi dla ruchu nastąpi 22.10.2017
2017-08-22 08:43:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 09:35:39Iga | Yanosikcreate