w-trakcie

Utworzony 2017-05-29.09:35:39 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.08:43:47 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-22 08:43:47Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 09:35:39Iga | Yanosikcreate