w-trakcie

Utworzony 2017-05-29.08:59:51 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-08.15:00:25 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-11-08 15:00:25Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 08:59:51Olga | Yanosikcreate