zamkniety

Utworzony 2017-05-29.08:59:51 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-03-23.10:07:55 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-03-23 10:07:55Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-03-23 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-03-08 12:24:14Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-11-08 15:00:25Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-29 08:59:51Olga | Yanosikcreate

2017-05-29 - data 1244

History
Date User Action Args

2018-03-23 - data 1243

History
Date User Action Args
2018-03-23 08:00:00anonymoussetnote: 1190286.0 -> 1335786.0
2018-03-08 12:24:14Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-01.00:00:00 -> 2018-03-23.00:00:00
2018-01-17 10:36:56Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-03-01.00:00:00
2017-11-30 12:45:46Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-15.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-08 15:00:25Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-10-31 08:00:00anonymoussetnote: 1190286.0