zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-05-29.08:17:26 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-15.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-10-15 07:00:00anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-12 13:41:01Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-29 08:17:26Olga | Yanosikcreate