zamkniety

Utworzony 2017-05-25.10:43:50 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-11.14:46:39 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-06-07.08:40:21
Prace powinny zakończyć się do 30.06.2018
Iga | Yanosik napisał 2017-12-01.11:51:13
Ponad półroczne opóźnienie, wyrażono zgodę na wydłużenie terminu realizacji inwestycji do czerwca 2018 roku:

http://www.expressilustrowany.pl/lodz/a/skrzyzowanie-brzezinskiej-ze-zwirki-to-wielki-plac-budowy-mieli-zdazyc-ale-nie-zdaza,12711692/
History
Date User Action Args
2018-12-11 14:46:39Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 08:40:21Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg117
2018-06-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-12-01 11:51:13Iga | Yanosiksetmessages: + msg82
2017-09-04 12:27:59Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-25 10:44:41Olga | Yanosiksetnote: sprawdzić w końcu sierpnia czy rozpoczęto II etap prac -> sprawdzić w końcu sierpnia czy rozpoczęto II etap prac w ramach remontu powstanie rondo na skrzyżowaniu Piotrkowska / Brzezińska
2017-05-25 10:43:50Olga | Yanosikcreate

2017-05-25 - data 1234

History
Date User Action Args

2018-06-30 - data 1233

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:01anonymoussetnote: 1122261.0 -> 1440710.0
2018-06-07 08:40:21Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-01.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2017-12-01 11:51:13Iga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2018-06-01.00:00:00
2017-09-04 12:27:59Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-09-30.00:00:00
2017-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1122261.0