w-trakcie

Utworzony 2017-05-24.06:26:16 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-03.20:53:57 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:53:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 11:49:16Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-25 02:41:30anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-24 06:26:16Olga | Yanosikcreate