zamkniety

Utworzony 2017-05-24.06:26:16 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-05-18.11:32:43 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-05-18 11:32:43Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-12-03 20:53:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-12-01 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 11:49:16Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-25 02:41:30anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-24 06:26:16Olga | Yanosikcreate

2017-06-07 - data 1231

History
Date User Action Args
2017-06-25 02:41:30anonymoussetnote: -1.0

2017-12-08 - data 1232

History
Date User Action Args
2017-12-03 20:53:57Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-01.00:00:00 -> 2017-12-08.00:00:00
2017-12-01 08:00:00anonymoussetnote: 1222834.0