zamkniety

Utworzony 2017-05-19.08:45:50 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-29.09:13:19 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-29 09:13:19Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-08-10 08:25:57Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-19 08:45:50Olga | Yanosikcreate