zamkniety

Utworzony 2017-05-19.08:02:41 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.11:33:30 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-14 11:33:30Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-23 20:16:36anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-19 08:02:41Iga | Yanosikcreate

2017-05-22 - data 1226

History
Date User Action Args
2017-05-23 20:16:36anonymoussetnote: 1005110.0

2017-06-01 - data 1225

History
Date User Action Args
2017-06-01 23:05:02anonymoussetnote: 1005110.0