w-trakcie

Utworzony 2017-05-18.13:46:33 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-08.18:16:44 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-08 18:16:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 13:46:33Iga | Yanosikcreate