zamkniety

Utworzony 2017-05-18.13:46:33 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-02-06.13:02:59 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-06 13:02:59Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-08 18:16:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 13:46:33Iga | Yanosikcreate

2017-05-18 - data 1224

History
Date User Action Args

2017-11-15 - data 1223

History
Date User Action Args
2017-11-08 14:21:21Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-15.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-10-08 18:16:44Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-15.00:00:00 -> 2017-10-15.00:00:00
2017-09-15 07:00:00anonymoussetnote: 1140299.0