w-trakcie

Utworzony 2017-05-18.13:08:16 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.11:30:14 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-14 11:30:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-23 20:16:36anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 13:08:16Iga | Yanosikcreate