zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-05-18.13:08:16 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-06-30.07:00:01 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-04-12 13:23:45Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-03-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-10-03 09:26:07Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-14 11:30:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-23 20:16:36anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 13:08:16Iga | Yanosikcreate

2017-05-23 - data 1218

History
Date User Action Args
2017-05-23 20:16:36anonymoussetnote: 1005112.0

2018-06-30 - data 1217

History
Date User Action Args
2018-06-30 07:00:01anonymoussetnote: 1157518.0 -> 1440709.0
2018-04-12 13:23:45Iga | Yanosiksetdate: 2018-03-31.00:00:00 -> 2018-06-30.00:00:00
2018-01-01 15:55:07Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2018-03-31.00:00:00
2017-10-03 09:26:07Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 1157518.0