w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-05-18.13:08:16 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-23.20:16:36 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-05-23 20:16:36anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 13:08:16Iga | Yanosikcreate