zamkniety

Utworzony 2017-05-18.12:45:21 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.11:32:03 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-14 11:32:03Olga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-30 07:00:02anonymoussetstatus: zamkniety -> zamkniety-do-poprawienia
2017-05-28 14:54:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-23 20:16:35anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 12:45:21Iga | Yanosikcreate

2017-05-22 - data 1216

History
Date User Action Args
2017-05-23 20:16:35anonymoussetnote: 1005109.0

2017-05-30 - data 1215

History
Date User Action Args
2017-05-30 07:00:02anonymoussetnote: 1013334.0