w-trakcie

Utworzony 2017-05-18.11:11:11 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-13.11:12:04 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-13 11:12:04Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-23 20:16:35anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 11:11:11Iga | Yanosikcreate