zamkniety

Utworzony 2017-05-17.12:41:29 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-29.12:15:25 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-11-29 12:15:25Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-10-30 13:33:11Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-27 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-17 12:41:29Olga | Yanosikcreate

2017-05-17 - data 1210

History
Date User Action Args

2017-11-20 - data 1209

History
Date User Action Args
2017-10-30 13:33:11Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-27.00:00:00 -> 2017-11-20.00:00:00
2017-10-27 07:00:00anonymoussetnote: 1186297.0