zamkniety

Utworzony 2017-05-17.09:42:07 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-30.13:21:22 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-05-30 13:21:22Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-28 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-18 10:31:48Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-18 07:00:02anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-17 09:42:07Iga | Yanosikcreate

2017-05-18 - data 1206

History
Date User Action Args
2017-05-18 07:00:03anonymoussetnote: 999914.0

2017-05-28 - data 1205

History
Date User Action Args
2017-05-28 07:00:01anonymoussetnote: 1010318.0