w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-05-15.12:12:14 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-29.07:00:02 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-05-29 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-15 12:12:14Iga | Yanosikcreate