zamkniety

Utworzony 2017-05-15.12:12:14 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-13.11:11:27 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-13 11:11:27Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-29 07:00:02anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-15 12:12:14Iga | Yanosikcreate

2017-05-15 - data 1196

History
Date User Action Args

2017-05-29 - data 1195

History
Date User Action Args
2017-05-29 07:00:02anonymoussetnote: 1011853.0