zamkniety

Utworzony 2017-05-14.18:17:12 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-12-01.08:32:26 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-12-01 08:32:26Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-21 08:23:36Olga | Yanosiksetnote: I etap do ok,. 20-07-2017 II etap (od ZUS do Armii Krajowej) 75 dni od pozwolenia na użytkowanie I etapu -> I etap do ok,. 20-08-2017 (odbiory, pozwolenia) II etap (od ZUS do Armii Krajowej) 75 dni od pozwolenia na użytkowanie I etapu - rozpoczęcie planowane na koniec sierpnia 2017
status: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-14 18:17:12Olga | Yanosikcreate

2017-05-14 - data 1194

History
Date User Action Args

2017-11-25 - data 1193

History
Date User Action Args
2017-11-08 13:39:22Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-13.00:00:00 -> 2017-11-25.00:00:00
2017-11-02 12:51:33Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2017-11-13.00:00:00
2017-10-14 21:18:45Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-10-31.00:00:00
2017-08-23 06:21:46Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-20.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-07-21 08:23:36Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-21.00:00:00 -> 2017-08-20.00:00:00
2017-07-21 07:00:00anonymoussetnote: 1072614.0