w-trakcie

Utworzony 2017-05-14.18:17:12 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-21.08:23:36 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-21 08:23:36Olga | Yanosiksetnote: I etap do ok,. 20-07-2017 II etap (od ZUS do Armii Krajowej) 75 dni od pozwolenia na użytkowanie I etapu -> I etap do ok,. 20-08-2017 (odbiory, pozwolenia) II etap (od ZUS do Armii Krajowej) 75 dni od pozwolenia na użytkowanie I etapu - rozpoczęcie planowane na koniec sierpnia 2017
status: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-21 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-14 18:17:12Olga | Yanosikcreate