zamkniety

Utworzony 2017-05-12.08:32:34 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-13.10:59:50 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-13 10:59:50Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-25 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-12 08:32:34Iga | Yanosikcreate

2017-05-12 - data 1192

History
Date User Action Args

2017-05-25 - data 1191

History
Date User Action Args
2017-05-25 07:00:00anonymoussetnote: 1006866.0