zamkniety

Utworzony 2017-05-12.08:03:11 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.08:56:27 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-22 08:56:27Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-10 07:57:59Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-06-25 02:41:30anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-12 08:03:11Olga | Yanosikcreate

2017-05-12 - data 1186

History
Date User Action Args

2017-08-18 - data 1185

History
Date User Action Args
2017-07-10 07:57:59Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-15.00:00:00 -> 2017-08-18.00:00:00
2017-06-25 02:41:30anonymoussetnote: -1.0