zamkniety

Utworzony 2017-05-11.12:09:53 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-03-16.12:07:28 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-03-16 12:07:28Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-03-16 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-05-17 13:55:01Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-17 10:28:05Iga | Yanosiksetnote: I etap: obejmie odcinek od Szpitala do ulicy Św. Włodzimierza oraz od ul. Św. Włodzimierza do Urzędu Gminy. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Na miejscu funkcjonujących obecnie skrzyżowań w okolicy kościoła Zdrojowego oraz szpitala powstaną dwa ronda -> I etap: obejmie odcinek od Szpitala do ulicy Św. Włodzimierza oraz od ul. Św. Włodzimierza do Urzędu Gminy. Wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu - ruch odbywa się wahadłowo. Na miejscu funkcjonujących obecnie skrzyżowań w okolicy kościoła Zdrojowego oraz szpitala powstaną dwa ronda. Do wiosny 2018 w sumie wyremontowany zostanie ponad trzykilometrowy odcinek trasy.
2017-05-15 07:00:04anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-11 12:09:53Iga | Yanosikcreate

2017-05-15 - data 1178

History
Date User Action Args
2017-05-15 07:00:04anonymoussetnote: 996577.0

2018-03-16 - data 1177

History
Date User Action Args
2018-03-16 08:00:00anonymoussetnote: 996577.0
2017-05-17 10:28:05Iga | Yanosiksetdate: 2017-10-31.00:00:00 -> 2018-03-16.00:00:00