zamkniety

Utworzony 2017-05-11.10:18:19 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-07-14.11:23:52 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-14 11:23:52Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-25 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-11 10:19:01Dawid | Yanosiksetnote: Zamknięty przejazd kolejowy na czas remontu -> Zamknięty przejazd kolejowy na czas remontu.
2017-05-11 10:18:19anonymouscreate

2017-05-11 - data 1170

History
Date User Action Args

2017-05-25 - data 1169

History
Date User Action Args
2017-05-25 07:00:00anonymoussetnote: 1006865.0