zamkniety

Utworzony 2017-05-10.12:41:58 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-29.14:53:27 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-29 14:53:27Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-03 11:34:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-12 11:21:46Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-10 12:41:58Iga | Yanosikcreate