zamkniety

Utworzony 2017-05-10.12:41:58 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-29.14:53:27 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-29 14:53:27Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-03 11:34:44Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-12 11:21:46Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-10 12:41:58Iga | Yanosikcreate

2017-05-10 - data 1168

History
Date User Action Args

2017-11-01 - data 1167

History
Date User Action Args
2017-10-14 22:00:09Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-11-01.00:00:00
2017-08-22 12:00:59Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-14.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00
2017-07-21 10:41:10Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-21.00:00:00 -> 2017-08-14.00:00:00
2017-07-03 11:34:44Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-01.00:00:00 -> 2017-07-21.00:00:00
2017-07-01 07:00:00anonymoussetnote: 1048733.0