zamkniety

Utworzony 2017-05-05.19:11:47 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-08-03.12:38:31 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-06-07.11:28:29
History
Date User Action Args
2018-08-03 12:38:31Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> zamkniety
2018-07-13 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 11:28:29Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg118
2018-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-05-05 19:11:47Olga | Yanosikcreate

2017-05-05 - data 1152

History
Date User Action Args

2018-07-13 - data 1151

History
Date User Action Args
2018-07-13 07:00:00anonymoussetnote: 1410490.0 -> 1452782.0
2018-06-07 11:28:29Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-31.00:00:00 -> 2018-07-13.00:00:00
2018-05-31 07:00:01anonymoussetnote: 1410490.0