w-trakcie

Utworzony 2017-04-26.09:14:07 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-04.12:10:28 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-09-04.12:10:28
History
Date User Action Args
2017-09-04 12:10:28Olga | Yanosiksetnote: Przebudowa drogi nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane.W tym czasie ruch pojazdów będzie odbywał się tym odcinkiem ulicy Górnośląskiej jednokierunkowo od ulicy Pośpiecha połową jezdni. - brak konkretnej daty zakończenia (do korekty) -> Przebudowa drogi nr 171001S (ulica Górnośląska) w Rudzie Śląskiej - etap I (od ul. Gwareckiej do ul. Pośpiecha) - roboty budowlane.W tym czasie ruch pojazdów będzie odbywał się tym odcinkiem ulicy Górnośląskiej jednokierunkowo od ulicy Pośpiecha połową jezdni. - termin - 11.12.2017
status: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg71
2017-08-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-12 11:20:41Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-26 09:25:59Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-26 09:14:07Iga | Yanosikcreate

2017-04-26 - data 1142

History
Date User Action Args

2017-12-11 - data 1141

History
Date User Action Args
2017-09-04 12:10:28Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-12-11.00:00:00
2017-08-31 07:00:00anonymoussetnote: 1122260.0