zamkniety

Utworzony 2017-04-26.06:27:23 przez zbronek, ostatnio edytowany 2017-05-30.11:16:50 przez zbronek.

History
Date User Action Args
2017-05-30 11:16:50zbroneksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-29 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-05-12 11:19:55Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-05 13:25:48anonymoussetstatus: nie-rozpoczety -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-26 07:38:34Olga | Yanosiksetnote: Wymiana nawierzchni jezdni ul. Krężnickiej w Lublinie na długości 1,9km. od Żeglarskiej do Pszczelej -> Wymiana nawierzchni jezdni ul. Krężnickiej w Lublinie na długości 1,9km. od Żeglarskiej do Pszczelej Remont pod ruchem, zamknięcie tylko na czas asfaltowania 6-7 maja oraz 13-14 maja.
2017-04-26 06:40:42zbroneksettitle: Lubin, ul Krężnickiej remont nawierzchni -> Lubin, ul Krężnicka remont nawierzchni
2017-04-26 06:40:31zbroneksettitle: Remont ul Krężnickiej w Lublinie -> Lubin, ul Krężnickiej remont nawierzchni
2017-04-26 06:27:23zbronekcreate

2017-05-04 - data 1132

History
Date User Action Args
2017-05-05 13:25:48anonymoussetnote: 986632.0

2017-05-29 - data 1131

History
Date User Action Args
2017-05-29 07:00:01anonymoussetnote: 1011852.0