w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-04-25.13:49:24 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-05-23.20:16:36 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-05-23 20:16:36anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-25 13:49:24Iga | Yanosikcreate