zamkniety

Utworzony 2017-04-25.13:49:24 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-13.11:01:21 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-13 11:01:21Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-05-23 20:16:36anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-25 13:49:24Iga | Yanosikcreate

2017-04-25 - data 1128

History
Date User Action Args

2017-05-23 - data 1127

History
Date User Action Args
2017-05-23 20:16:36anonymoussetnote: 1005111.0