w-trakcie-do-poprawienia

Utworzony 2017-04-25.13:32:43 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-10-16.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2017-10-16 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-25 13:50:21Iga | Yanosiksettitle: Płock, Harcerska
2017-04-25 13:32:43anonymouscreate