zamkniety

Utworzony 2017-04-25.13:32:43 przez anonymous, ostatnio edytowany 2017-10-30.12:35:00 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-30 12:35:00Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-10-16 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-25 13:50:21Iga | Yanosiksettitle: Płock, Harcerska
2017-04-25 13:32:43anonymouscreate

2017-04-25 - data 1124

History
Date User Action Args

2017-10-16 - data 1123

History
Date User Action Args
2017-10-16 07:00:00anonymoussetnote: 1174840.0