zamkniety

Utworzony 2017-04-20.13:52:21 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-08-22.08:12:27 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-08-22 08:12:27Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> zamkniety
2017-08-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-20 13:52:21Iga | Yanosikcreate

2017-04-20 - data 1108

History
Date User Action Args

2017-08-15 - data 1107

History
Date User Action Args
2017-08-15 07:00:00anonymoussetnote: 1104624.0
2017-07-12 12:44:16Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-15.00:00:00 -> 2017-08-15.00:00:00