zamkniety

Utworzony 2017-04-19.12:51:15 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-03.13:13:38 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-11-03 13:13:38Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-11 13:31:51Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-10 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-20 11:57:01Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-19 12:52:54Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-19 12:51:15Iga | Yanosikcreate