zamkniety

Utworzony 2017-04-19.12:51:15 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-03.13:13:38 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-11-03 13:13:38Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-05-11 13:31:51Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-05-10 07:00:03anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-20 11:57:01Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-19 12:52:54Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-19 12:51:15Iga | Yanosikcreate

2017-04-19 - data 1104

History
Date User Action Args

2017-10-25 - data 1103

History
Date User Action Args
2017-10-11 11:45:48Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-15.00:00:00 -> 2017-10-25.00:00:00
2017-09-12 12:59:34Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-15.00:00:00 -> 2017-10-15.00:00:00
2017-08-22 08:19:46Iga | Yanosiksetdate: 2017-08-15.00:00:00 -> 2017-09-15.00:00:00
2017-07-12 12:43:35Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-10.00:00:00 -> 2017-08-15.00:00:00
2017-05-11 13:31:51Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-10.00:00:00 -> 2017-06-10.00:00:00
2017-05-10 07:00:03anonymoussetnote: 991349.0