w-trakcie

Utworzony 2017-04-18.12:05:38 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.10:30:27 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-07-14.10:30:27
jeszcze nie ma ruchu
History
Date User Action Args
2017-07-14 10:30:27Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg66
2017-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-18 12:05:38Olga | Yanosikcreate