zamkniety

Utworzony 2017-04-18.12:05:38 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-01-18.12:20:11 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-07-14.10:30:27
jeszcze nie ma ruchu
History
Date User Action Args
2018-01-18 12:20:11Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-14 10:30:27Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg66
2017-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-18 12:05:38Olga | Yanosikcreate

2017-04-18 - data 1100

History
Date User Action Args

2017-11-15 - data 1099

History
Date User Action Args
2017-11-08 13:34:18Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-20.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-10-03 10:33:42Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2017-10-20.00:00:00
2017-09-01 11:42:11Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-20.00:00:00 -> 2017-09-30.00:00:00
2017-08-08 13:08:23Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-30.00:00:00 -> 2017-08-20.00:00:00
2017-07-14 10:30:27Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-30.00:00:00 -> 2017-07-30.00:00:00
2017-06-30 07:00:01anonymoussetnote: 1047545.0