w-trakcie

Utworzony 2017-04-14.10:00:25 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-21.08:12:51 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-07-21 08:12:51Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-14 10:00:25Iga | Yanosikcreate