zamkniety

Utworzony 2017-04-14.10:00:25 przez Iga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-11-08.00:05:25 przez maraf24.

History
Date User Action Args
2017-11-08 00:05:25maraf24setstatus: w-trakcie -> zamkniety
2017-07-21 08:12:51Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-07-15 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-14 10:00:25Iga | Yanosikcreate

2017-04-14 - data 1096

History
Date User Action Args

2017-08-14 - data 1095

History
Date User Action Args
2017-07-21 08:12:51Olga | Yanosiksetdate: 2017-07-15.00:00:00 -> 2017-08-14.00:00:00
2017-07-15 07:00:00anonymoussetnote: 1065419.0