w-trakcie

Utworzony 2017-04-13.09:51:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-07-14.10:21:23 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-07-14.10:21:23
tunel nadal nie otwarty
Olga | Yanosik napisał 2017-04-21.08:23:59
układ drogowy do końca 217
Olga | Yanosik napisał 2017-04-21.08:20:10
później budowa układu drogowego do 05.2018
History
Date User Action Args
2017-07-14 10:21:23Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg65
2017-05-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-21 08:24:28Olga | Yanosiksetnote: układ drogowy z dwoma rondami do końca 2017
2017-04-21 08:23:59Olga | Yanosiksetmessages: + msg61
2017-04-21 08:20:10Olga | Yanosiksetmessages: + msg60
2017-04-13 09:51:19Olga | Yanosikcreate

2017-04-13 - data 1092

History
Date User Action Args

2017-12-30 - data 1091

History
Date User Action Args
2017-11-08 10:26:22Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2017-12-30.00:00:00
2017-07-14 10:21:23Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-30.00:00:00 -> 2017-09-30.00:00:00
2017-05-30 07:00:02anonymoussetnote: 1013332.0
2017-04-21 08:20:10Olga | Yanosiksetdate: 2018-04-30.00:00:00 -> 2017-05-30.00:00:00