w-trakcie

Utworzony 2017-04-13.09:51:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-04-21.08:24:28 przez Olga | Yanosik.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2017-04-21.08:23:59
układ drogowy do końca 217
Olga | Yanosik napisał 2017-04-21.08:20:10
później budowa układu drogowego do 05.2018
History
Date User Action Args
2017-04-21 08:24:28Olga | Yanosiksetnote: układ drogowy z dwoma rondami do końca 2017
2017-04-21 08:23:59Olga | Yanosiksetmessages: + msg61
2017-04-21 08:20:10Olga | Yanosiksetmessages: + msg60
2017-04-13 09:51:19Olga | Yanosikcreate