w-trakcie

Utworzony 2017-04-13.09:20:42 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-08.17:40:58 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-08 17:40:58Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-29 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-13 09:20:42Olga | Yanosikcreate