w-trakcie

Utworzony 2017-04-13.09:20:42 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-10-08.17:40:58 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-10-08 17:40:58Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-09-29 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-13 09:20:42Olga | Yanosikcreate

2017-04-13 - data 1088

History
Date User Action Args

2017-12-20 - data 1087

History
Date User Action Args
2017-11-30 08:14:36Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-20.00:00:00
2017-11-08 14:38:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-20.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-10-08 17:40:58Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-29.00:00:00 -> 2017-10-20.00:00:00
2017-09-29 07:00:00anonymoussetnote: 1156270.0