w-trakcie

Utworzony 2017-04-10.14:03:49 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-02-07.12:07:12 przez Iga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2018-02-07 12:07:12Iga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-01-31 09:35:50anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-09-03 16:51:19Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-12 06:31:07Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-11 17:06:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-10 14:03:49Olga | Yanosikcreate

2017-04-10 - data 1078

History
Date User Action Args
2017-04-11 17:06:17anonymoussetnote: 960450.0

2018-03-16 - data 1077

History
Date User Action Args
2018-02-07 12:07:12Iga | Yanosiksetdate: 2018-01-31.00:00:00 -> 2018-03-16.00:00:00
2018-01-18 10:09:19Iga | Yanosiksetdate: 2017-12-15.00:00:00 -> 2018-01-31.00:00:00
2017-11-29 13:43:59Iga | Yanosiksetdate: 2017-11-30.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-11-08 13:48:59Olga | Yanosiksetdate: 2017-09-30.00:00:00 -> 2017-11-30.00:00:00
2017-09-03 16:51:19Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-30.00:00:00 -> 2017-09-30.00:00:00
2017-08-30 07:00:00anonymoussetnote: 1121342.0
2017-04-11 07:57:52Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-15.00:00:00 -> 2017-08-30.00:00:00