w-trakcie

Utworzony 2017-04-10.14:03:49 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2017-09-03.16:51:19 przez Olga | Yanosik.

History
Date User Action Args
2017-09-03 16:51:19Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-08-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-12 06:31:07Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-11 17:06:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-10 14:03:49Olga | Yanosikcreate