zamkniety

Utworzony 2017-04-10.12:39:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-08-28.13:26:53 przez Michoo.

Komentarze

Michoo napisał 2019-08-28.13:26:53
Trasa została otwarta.
Michoo napisał 2019-08-02.14:44:52
Budowa ukończona. Trwają odbiory.
https://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/172059
Michoo napisał 2019-07-01.07:06:32
Iga | Yanosik napisał 2018-12-13.06:52:08
History
Date User Action Args
2019-08-28 13:26:53Michoosetstatus: w-trakcie-opozniony -> zamkniety
messages: + msg148
2019-08-02 14:44:52Michoosetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie-opozniony
dates: - nameddate1073
messages: + msg146
2019-07-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-07-01 07:07:48Michoosetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2019-07-01 07:06:32Michoosetmessages: + msg145
2019-06-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-12-13 06:52:08Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg135
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-10-08 17:46:42Michoosetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
url: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/160063
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 10:33:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-04-12 06:47:54Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-11 17:06:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-10 12:39:19Olga | Yanosikcreate

2017-04-10 - data 1074

History
Date User Action Args
2017-04-11 17:06:16anonymoussetnote: 960448.0