w-trakcie

Utworzony 2017-04-10.12:39:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-12-13.06:52:08 przez Iga | Yanosik.

Komentarze

Iga | Yanosik napisał 2018-12-13.06:52:08
History
Date User Action Args
2018-12-13 06:52:08Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg135
2018-11-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-10-08 17:46:42Michoosetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
url: http://www.radio.bialystok.pl/wiadomosci/index/id/160063
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-06-07 10:33:49Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-06-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-04-12 06:47:54Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-11 17:06:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-10 12:39:19Olga | Yanosikcreate

2017-04-10 - data 1074

History
Date User Action Args
2017-04-11 17:06:16anonymoussetnote: 960448.0

2019-06-30 - data 1073

History
Date User Action Args
2018-12-13 06:52:08Iga | Yanosiksetdate: 2018-11-30.00:00:00 -> 2019-06-30.00:00:00
2018-11-30 08:00:00anonymoussetnote: 1545293.0 -> 1604710.0
2018-10-08 17:46:42Michoosetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2018-11-30.00:00:00
2018-09-30 07:00:01anonymoussetnote: 1411846.0 -> 1545293.0
2018-06-07 10:33:49Iga | Yanosiksetdate: 2018-06-01.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-06-01 07:00:00anonymoussetnote: 1411846.0