zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-04-10.12:16:13 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-05-31.07:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-05-31 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2019-01-09 09:35:05Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-30 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-08-02 12:56:07Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-05-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-04-12 06:30:33Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-11 17:06:16anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-11 11:19:08Olga | Yanosiksetlat: 52.2441703885 -> 52.2450992422
z: 19.0 -> 17.0
lon: 21.1388530433 -> 21.1379957199
title: Warszawa, Marsa przy Żołnierskiej -> Warszawa, przebudowa Żołnierskiej (Marsa, Strażacka, Czwartaków)
2017-04-10 12:16:13Olga | Yanosikcreate

2017-04-10 - data 1072

History
Date User Action Args
2017-04-11 17:06:16anonymoussetnote: 960447.0

2019-05-31 - data 1071

History
Date User Action Args
2019-05-31 07:00:00anonymoussetnote: 1545292.0 -> 1796755.0
2019-01-09 09:35:05Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-30.00:00:00 -> 2019-05-31.00:00:00
2018-09-30 07:00:00anonymoussetnote: 960447.0 -> 1545292.0
2018-08-02 12:56:07Iga | Yanosiksetdate: 2018-05-01.00:00:00 -> 2018-09-30.00:00:00
2018-05-01 07:00:00anonymoussetnote: 960447.0
2017-04-11 11:19:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-02.00:00:00 -> 2018-05-01.00:00:00