zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-04-10.12:07:19 przez Olga | Yanosik, ostatnio edytowany 2018-10-30.08:00:00 przez anonymous.

Komentarze

Olga | Yanosik napisał 2018-01-25.14:03:52
Sprawdzić ruch 2018-06-01
History
Date User Action Args
2018-10-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-09-04 12:03:56Iga | Yanosiksetstatus: zamkniety-do-poprawienia -> w-trakcie
2018-09-01 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2018-01-25 14:03:52Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
messages: + msg89
2017-12-31 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-12 06:48:03Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-11 17:06:15anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-10 12:07:20Olga | Yanosikcreate

2017-04-10 - data 1070

History
Date User Action Args
2017-04-11 17:06:16anonymoussetnote: 960446.0

2018-10-30 - data 1069

History
Date User Action Args
2018-10-30 08:00:00anonymoussetnote: 1253630.0 -> 1575381.0
2018-09-04 12:03:56Iga | Yanosiksetdate: 2018-09-01.00:00:00 -> 2018-10-30.00:00:00
2018-01-25 14:03:52Olga | Yanosiksetdate: 2017-12-31.00:00:00 -> 2018-09-01.00:00:00
2017-12-31 08:00:00anonymoussetnote: 1253630.0