zamkniety-do-poprawienia

Utworzony 2017-04-07.08:43:54 przez Basia | Yanosik, ostatnio edytowany 2019-12-30.08:00:00 przez anonymous.

History
Date User Action Args
2019-12-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> zamkniety-do-poprawienia
2017-04-07 08:43:54Basia | Yanosikcreate

2017-04-07 - data 1064

History
Date User Action Args

2019-12-30 - data 1063

History
Date User Action Args
2019-12-30 08:00:00anonymoussetnote: 2040745.0