w-trakcie

Utworzony 2017-04-02.12:10:36 przez jkowalska78, ostatnio edytowany 2017-10-30.13:40:08 przez Olga | Yanosik.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
strzelecka_2.JPG.jpg jkowalska78, 2017-04-02.12:10:35 image/jpeg edit
History
Date User Action Args
2017-10-30 13:40:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-12 12:51:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
dates: - nameddate1054, nameddate1055
2017-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-03 10:47:43Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-03 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-02 12:10:36jkowalska78create