w-trakcie

Utworzony 2017-04-02.12:10:36 przez jkowalska78, ostatnio edytowany 2017-04-03.10:47:43 przez Basia | Yanosik.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
strzelecka_2.JPG.jpg jkowalska78, 2017-04-02.12:10:35 image/jpeg edit
History
Date User Action Args
2017-04-03 10:47:43Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-03 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-02 12:10:36jkowalska78create