zamkniety

Utworzony 2017-04-02.12:10:36 przez jkowalska78, ostatnio edytowany 2017-12-02.19:52:46 przez ntat.

Files

File name Uploaded Type Edit Remove
strzelecka_2.JPG.jpg jkowalska78, 2017-04-02.12:10:35 image/jpeg edit

Komentarze

ntat napisał 2017-12-02.19:52:45
Droga została oddana do użytku.
http://elka.pl/content/view/86678/80/
History
Date User Action Args
2017-12-02 19:52:46ntatsetstatus: w-trakcie -> zamkniety
messages: + msg83
2017-10-30 13:40:08Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-10-30 08:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-07-12 12:51:14Olga | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
dates: - nameddate1054, nameddate1055
2017-06-30 07:00:01anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-03 10:47:43Basia | Yanosiksetstatus: w-trakcie-do-poprawienia -> w-trakcie
2017-04-03 07:00:00anonymoussetstatus: w-trakcie -> w-trakcie-do-poprawienia
2017-04-02 12:10:36jkowalska78create

2017-07-01 - data 1056

History
Date User Action Args
2017-07-01 07:00:00anonymoussetnote: 1047543.0
2017-05-24 11:17:43Olga | Yanosiksetdate: 2017-05-30.00:00:00 -> 2017-07-01.00:00:00

2017-12-15 - data 1053

History
Date User Action Args
2017-11-29 13:00:04Olga | Yanosiksetdate: 2017-11-15.00:00:00 -> 2017-12-15.00:00:00
2017-10-30 13:40:08Olga | Yanosiksetdate: 2017-10-30.00:00:00 -> 2017-11-15.00:00:00
2017-10-30 08:00:00anonymoussetnote: 1189177.0
2017-07-12 12:51:14Olga | Yanosiksetdate: 2017-08-31.00:00:00 -> 2017-10-30.00:00:00
2017-05-24 11:17:43Olga | Yanosiksetdate: 2017-06-15.00:00:00 -> 2017-08-31.00:00:00